Hans Hokke
Relatiemanager in zorg en welzijn.

Anderen inspireren en in staat stellen hun talenten en mogelijkheden te benutten, dat is wat ik wil met mijn bijdrage aan het Steunfonds.

Mijn naam is Hans Hokke. Ik heb in de periode 1973 tot 1979 op de Hugo de Groot gezeten.

De afgelopen jaren is flink bezuinigd op het voortgezet onderwijs. Naast directe bezuinigingen hebben scholen al een aantal jaren te maken met forse stille bezuinigingen. De kosten voor scholen blijven stijgen en dit wordt onvoldoende gecompenseerd. Als gevolg hiervan zijn scholen gedwongen te bezuinigen op leraren en het vakkenaanbod. Verschraling is vaak het gevolg.

Partijen worden gedwongen zich veel meer open te stellen voor activiteiten en initiatieven van andere partijen. Ruimten kunnen effectiever worden benut en daardoor de exploitatie verbeterd. Integratie van verschillende activiteiten in schoolgebouwen verhoogt maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen, vergroot hun inzicht en kweekt begrip voor andersdenkenden.

Daar waar de overheid niet meer in voorziet, is de samenleving aan zet. Meer particulier initiatief zal er voor moeten zorgen dat voorzien kan blijven worden in het aanbieden van onderwijs, onderwijs ondersteunende activiteiten en het ondersteunen van individuele leerlingen in achterstandssituaties.

De Hugo de Groot periode is een tijd waar ik met heel veel plezier aan terug denk. Niet alleen maar omdat het leuk was door het Sokkenbal en de kampen naar Loon op Zand en Zwitserland, maar ook omdat de school voor mij een smeltkroes was van mensen met verschillende ideeën in combinatie met goede leerkrachten die dit op een professionele manier bij elkaar brachten. Voor mij heeft dat invloed gehad op de keuzes die ik heb gemaakt.

Momenteel ben ik werkzaam als strategisch relatiemanager bij een werkgeversvereniging voor zorg en welzijn. Dagelijks maak ik daar de vertaling van vragen van bestuurders naar beleid voor de vereniging en zorg voor verbindingen tussen mensen en organisaties. Veel van de vaardigheiden die ik nu toepas heb ik geleerd in mijn “Hugo de Groot periode”. Wie wil dat nu niet?

Daarom steun ik het steunfonds van Hugo de Groot om professionalisering en het schoolbreed aanbieden van impulsen aan het onderwijs mogelijk te maken en om leerlingen gelijkwaardige kansen te kunnen blijven bieden.